مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : جستارهایی در مدرسه کلامی بغداد
پديدآورنده : جمعی از پژوهشگران
زير نظر : محمد تقی سبحانی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395
تعداد صفحه : 657
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جستارهایی در مدرسه کلامی بغداد

در این مجموعه مقالات، افزون بر زمینه ها و بسترها، جریان های کلامی این مدرسه، برخی موضوعات کلامی و چالش های این مدرسه پژوهش شده اند.

این کتاب مجموعه مقالاتی است در حوزه مدرسه کلامی امامیه در بغداد که به همت پژوهشگران گروه تاریخ کلام در پژوهشکده کلام اهل بیت(ع) سامان یافته است. در این مجموعه افزون بر زمینه ها و بسترها، جریان های کلامی این مدرسه، برخی موضوعات کلامی و چالش های این مدرسه پژوهش شده اند.
مقالات کتاب در سه فصل با عنوان های زیر سامان یافته اند:
فصل اوّل: زمینه ها و بسترها
مناسبات امامیه و زیدیه؛ از آغاز غیبت صغرا تا افول آل  بویه  / سید اکبر موسوی تنیانی
مناسبات فرهنگی ـ اجتماعی اهل حدیث و امامیه در بغداد /  علی امیرخانی
کلام امامیه پس از دوران حضور؛ نخستین واگرایی ها / سید علی حسینی زاده خضرآباد
نقش معتزلیان شیعه شده در گرایش کلام امامیه به اعتزال  / عباس میرزایی نوکابادی
ابوعیسی وراق؛ از اعتزال تا گرایش به مدرسه کوفه / عباس میرزایی نوکابادی
ابن  راوندی و دفاع از اندیشه کلامیِ کوفه / عباس میرزایی نوکابادی
عوامل شکل گیری مدرسه کلامی بغداد  / سید علی حسینی زاده خضرآباد
فصل دوم: جریان ها
متکلمان ناشناخته امامی بغداد از غیبت صغرا تا دوران شیخ مفید  / سید اکبر موسوی تنیانی
نوبختیان در رویارویی با متکلمان معتزلی و امامی  / سید علی حسینی زاده خضرآباد
نقش ابن قبه رازی در تاریخ تفکر امامیه  / عباس میرزایی نوکابادی
جریان حدیثی امامیه در بغداد (از آغاز تا عصر شیخ مفید)  / سید اکبر موسوی تنیانی
آراى کلامى اختلافىِ شیخ مفید با نوبختیان با تکیه بر احادیث الکافى  / على نقى خدایارى
مقایسه اندیشه های کلامی نوبختیان با شیخ مفید و سید مرتضی /  سید علی حسینی زاده خضرآباد
جایگاه اجتماعی و سیاسی  سید مرتضی و .../ سید علی حسینی زاده خضرآباد  ــ سید اکبر موسوی تنیانی
رویکرد متکلمان امامیه در بغداد به معتزلیانِ شیعه شده / عباس میرزایی نوکابادی
میزان اثرپذیری سید مرتضی از معتزله بصره در موضوع توحید و عدل / حیدر بیاتی
فصل سوم: روش شناسی و موضوعات کلامی
نگاه حوزه بغداد به راویان و آرای رجالی مدرسه حدیثی قم / علی رضا بهرامی  ــ سید علی رضا حسینی
چگونگی مواجهه شیخ مفید با میراث حدیثی امامیه / عبدالهادى اعتصامی
نقش اجماع در اندیشه کلامی سید مرتضی / حیدر بیاتی
جایگاه عقل در کلام امامیه در مدرسه کلامی بغداد / محمدجعفر رضایی
تطوّر معرفت اضطراری در مدرسه کلامی امامیه در بغداد  / علی امیرخانی
حیات پیشین انسان از دیدگاه متکلمان بغداد /  امداد توران
آموزه بدا در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسه بغداد / سیدجمال الدین موسوی