بررسی مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی "ریف" در نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : رسول فتحی مظفری
پديدآورنده : گلاویژ علیزاده

سال / شماره پیاپی / صفحه 55-72

چکیده :

یکی از جدیدترین شاخه­های علم روان­شناسـی که امروزه به‌عنوان موج چهارم مطرح می­باشد، روان­شناسی مثبت­گرا است که به مطالعةتجربیات انتزاعی مثبت، مانند شادی، سعادت، امید، تاب­آوری، خوش­بینی، بهزیستی روان­شناختی و ... می­پردازد. تاکنون نظریات مختلفی پیرامون بهزیستی روان­شناختی مطرح شده است که در این بین، نظریة بهزیستی روان­شناختی ریف از اهمیت به­سزایی برخوردار بوده که متشکل از شش مؤلفة خودمختاری،هدفمندیدرزندگی،تسلطبرمحیط،رشدشخصی،ارتباطمثبتبادیگران وپذیرشخود است. با توجه به ارتباط عمیق بین دین و سلامت روان، در این جستار تلاش بر این است که با روش توصیفی – تحلیلی، به کاوش شش مؤلفة بهزیستی روان­شناختی در سخنان حضرت علی(ع) در کتاب شریف نهج‌البلاغه پرداخته شود. برآیند این جستار حاکی از این است که نگرش امـام علی(ع) به مسائـل روان­شناختی، خصوصـاً بهزیسـتی روان­شناختی کاملاً مطابق با معیارهای شناخته‌شدة این حوزه است و کسب رضایت و آرامش در زندگی و عوامل به وجود آورندة آن‌که از اهداف مهم بهزیستی روان­شناختی بوده، مورد اهتمام آن حضرت نیز واقع شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :روان‌شناسی مثبت؛ بهزیستی روان‌شناختی؛ نهج‌البلاغه