نقش امام صادق(ع) در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقین

نشریه : پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : مهدی رستم نژاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 55تا 66

چکیده :

با اینکه قانون ممانعت از تدوین حدیث که صد سال به درازا کشید، در ابتدای قرن دوم، از سوی عمر بن عبدالعزیز رسماً ملغی شد، همچنان دانشمندان اسلام تا 43 سال بعد از آن، از نوشتن حدیث پرهیز می‌کردند. نگارنده بر این باور است که حضور علمی امام صادق(علیه السلام) در حیره در حد فاصل سال‌های 132 ق. الی 136 ق. و شیوه حوزه‌داری آن حضرت با تکیه بر إملاء و تدوین و ارائه عملی تدریس تدوین‌محور، دانشمندان را بر آن داشت تا همانند شیعیان به تدوین علوم روی آورند و از‌ عقب‌ماندگی بیشتر خویش جلوگیری نمایند. نگارنده با ارائه اسامی نخستین پیشگامان تدوین که عمدتاً از شاگردان امام صادق بوده‌اند معتقد است اینان پس از درک محضر امام با به راه انداختن جنبش تدوین از نابودی بیشتر خویش پیشگیری کردند.

کلیدواژه‌های مقاله :منع تدوین، تدوین حدیث، امام صادق(علیه السلام)، مالک بن انس، حوزه حیره.