قیام مختار در منابع تاریخی

گفتگوی تلویزیونی درباره قیام مختار در منابع روایی و تاریخی، پخش شده از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران قیام مختار در منابع تاریخی

00:07:08

  • قیام مختار در منابع تاریخی (دانلود)