درسهایی از قیام مختار

گفتگوی تلویزیونی پیرامون درسهایی از قیام مختار از قبیل :
1 ـ ناپایداری ظلم
2 ـ شعار مختار (عدالت علوی) که موجب جلب قلوب مردم شد
3 ـ وحدت و اتحاد،
پخش شده از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران
درسهایی از قیام مختار

00:04:05

  • درسهایی از قیام مختار (دانلود)