اقدامات حضرت علی علیه السلام در دوران 25 سال قبل از امامت ظاهری

گفتگوی تلویزیونی پیرامون اقدامات امام علی علیه السلام در زمان قبل از امامت ظاهری، فعالیتهای سیاسی (کادرسازی برای آینده)، فرهنگی، اجتماعی و مشورتی . پخش شده از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدامات حضرت علی علیه السلام در دوران 25 سال قبل از امامت ظاهری

00:57:03

  • اقدامات حضرت علی علیه السلام در دوران 25 سال قبل ا (دانلود)