پنج شنبه 1394/5/29
مدت: 13 دقیقه

راویان (92)آشنایی با منابع رجال شیعه و روش شناسایی راویان ()

آشنایی با توثیق عام و انواع آن

گفتار و كردار و حتی سكوت معصومین علیهم السلام در برابر عملكرد دینی مومنان از صدر اسلام تا كنون به عنوان معتبرترین منبع معرفت دینی بعد از قرآن كریم شناخته می شود كه به سنت مشهور است .حدیث بعد از دوره حضور معصومین علیهم السلام تنها منبع و مرجع قابل قبول برای دستیابی به سنت است اما گذر زمان و راهیابی اخبار نادرست و مجعول در اثر گسترش تدریجی دو پدیده خطا و جعل به مجموعه ذخایر حدیثی ، عالمان و محدثان را برآن داشت كه راههای دستیابی به احادیث صحیح را جستجو كنند. دانش رجال به بررسی احوال راویانِ حدیث و جداكردن راویان ثقه و مورد اعتماد از راویان ضعیف و غیر قابل اعتماد می پردازد .

حجت الاسلام والمسلمیناستاد محمدكاظم رحمان ستایشپژوهشگر و نویسنده كتاب آشنایی با كتب رجالی شیعه ، در برنامه راویان بر اساس كتاب خویش ، ضمن معرفی مهم‌ترین منابع دانش رجال شیعه ، به روش عالمان رجالی در تایید و یا تكذیب راویان حدیث و مباحث مختلف علم رجال می پردازند .

  • آشنایی با توثیق عام و انواع آن (دانلود)