چهارشنبه 1395/10/22
مدت: 09 دقیقه

ره‌توشه (136)شرح احاديث كتاب شريف «تحف العقول» نوشته ابن شعبه حَرّاني (ره) ()

انسان جاهل اهل افراط و تفريط است - جاهل اعتدال ندارد

حدیث:

ُ إِنْ أَرْضَيْتَهُ مَدَحَكَ وَ قَالَ فِيكَ مِنَ الْحَسَنَةِ مَا لَيْسَ فِيكَ وَ إِنْ سَخِطَ عَلَيْكَ ذَهَبَتْ مِدْحَتُهُ وَ وَقَّعَ فِيكَ مِنَ السُّوءِ مَا لَيْسَ فِيكَ فَهَذَا مَجْرَى الْجَاهِل‏.

ترجمه:

( از نشانه های جاهل )اگر خشنودش كنى بدروغت بستايد، و اگر بر تو خشم كند ستايش تو را از ميان ببرد و تو را تا بدروغ بباد بدگوئى گيرد، اينست روش نادان.

تحف العقول، ص ۱۹

  • انسان جاهل اهل افراط و تفريط است - جاهل اعتدال ندا (دانلود)