امکان حضور جابر در اولین اربعین

پرسش :

آیا جابر بن عبد اللّه، می توانسته در اربعین اوّل ، خود را به كربلا برساند؟پاسخ :

گزارش های متعدّدی ، حاكی از حضور جابر بن عبد اللّه انصاری در كربلا در نخستین اربعین شهدا در سال ۶۱ هجری اند .[۱]

برخی، در این گزارش ها تردید كرده و گفته اند: با توجّه به امكانات آن دوران ، سفر از مدینه تا كربلا ، پس از دریافت خبر واقعه كربلا ، بیش از چهل روز طول می كشیده است . از این رو ، جابر نمی توانسته در اربعین اوّل ، در كربلا حضور یابد .[۲]

در پاسخ این تردید ، می توان گفت :

اوّلاً از كجا ثابت شده كه جابر ، هنگام واقعه عاشورا، در مدینه بوده است؟ شاید وی آن هنگام ، مدینه را به سوی كوفه ، ترك كرده بوده است .

ثانیا می توان گفت كه امكان دریافت خبر شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش تا ده روز بعد از واقعه عاشورا وجود دارد و جابر می توانسته در مدّت باقی مانده تا اربعین ، خود را به كربلا برساند .


[۱]ر . ك : ص ۳۸۵ ح ۲۴۴۹ .

[۲]ر . ك : الإقبال : ج ۳ ص ۱۰۱ .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت