اسناد و شروح خطبه‌های حضرت زهرا سلام الله علیها

نشریه : سفینه - 45

نویسنده : پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : محمدرضا رسولی راوندی

سال / شماره پیاپی / صفحه 6-23

چکیده :

نگارنده در این مقاله، دربارة دو خطبة حضرت زهرا سلام الله علیها سخن می‌گوید: یکی خطبه‌ای که در مسجد ایراد فرمود (فدکیه) و دیگر خطبه در جمع زنان عیادت کننده. نویسنده، راویان و اسناد این دو خطبه و کتابهایی را که در شرح آنها نوشته شده، بر می‌شمارد.

کلیدواژه‌های مقاله :خطبه فدکیه، فاطمه زهرا سلام الله علیها، خطابه‌های فاطمی- اسناد، خطابه‌های فاطمی- شروح.