امام شناسی حضرت زهرا (سلام الله علیها) با تأکید بر اندیشه علامه امینی

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : آرش رجبی
پديدآورنده : سیده معصومه طباطبایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 21

چکیده :

گوهر معرفت به امام در یکی از روایاتی که هم از نظر لفظی و هم از نظر معنایی متواتر و مورد اتفاق فریقین است،‏ یعنی حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیّة» می‌تواند به عنوان عیاری برای سنجش میزان صدق و حقانیت رویکردها و مواضع انسان در طول تاریخ به شمار آید،‏ این مقاله با روش کتابخانه‌ای در گردآوری اطلاعات با شیوهٔ تحلیلی و توصیفی در تحلیل داده‌ها،‏ به تطبیق این حدیث بر مبنای مواضع و رویکردهای حضرت فاطمه زهرا (سلام اللّٰه علیها) مبادرت می‌ورزد و با استفاده از قرائن حالیه و مقالیه و به شهادت سیرهٔ عملی و سخنان آن حضرت،‏ بر آن است که حضرت زهرا (سلام اللّٰه علیها) عارف به امام زمان خویش بوده و خلفای معاصر خود را به امامت قبول نداشته و با آن‌ها بیعت نکردند. از آن جا که اگر کسی بیعت امامی ‌بر گردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده است،‏ و این فرض در بارهٔ حضرت فاطمه (سلام اللّٰه علیها) که به اتفاق فریقین،‏ صدیقه و راستگو بودند،‏ باطل است،‏ پس امام به حق آن حضرت،‏ امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) بوده است و در سایهٔ پذیرش امامت او است که انسان به حیات طیبه راه می‌یابد و از مرگ جاهلیت نجات می‌یابد.

کلیدواژه‌های مقاله :فاطمه زهرا (سلام اللّٰه علیها) ، اهل سنت ، معرفت به امام ، مرگ جاهلیت