رابطۀ دنیاپرستی مردم زمان حکومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) با نافرمانی از ایشان

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : مریم شیرازی
پديدآورنده : محمد حسین رجبی دوانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 23

چکیده :

امام علی (علیه السلام) به عنوان جانشین به حق پیامبر اکرم (صلی اللّٰه علیه وآله) بعد از 25 سال،‏ حکومت جامعه اسلامی را در دست گرفتند،‏ و به عنوان امام و رهبر،‏ واجب الاطاعة بودند،‏ امّا از طرف مردم زمان خود با نافرمانی‏های بسیاری روبه‌رو شدند.
این پژوهش با کنکاش در وقایع تاریخی،‏ به رفتارشناسی مردم زمان امیرالمؤمنین (علیه السلام) در اطاعت از امامشان می‏پردازد و سعی دارد به رابطۀ دنیاپرستی مردم آن زمان با نافرمانی آن‌ها از امام علی (علیه السلام) بپردازد. در نهایت به این نتیجه می‏رسد که حبّ دنیا ریشۀ بسیاری از نافرمانی‏ها از حضرت (علیه السلام) بود و مانعی جدی برای رسیدن به اهداف والای امام علی (علیه السلام) در حکومت بود.

کلیدواژه‌های مقاله :اطاعت ، مادیگری ، حب دنیا ، امام