تاثیر شناخت واقع بینانه دنیا در رضایت از زندگی با تاکید بر آموزه های علوی

نشریه : کتاب و بوستان

نویسنده : پديدآورنده : شریفه منتظری
پديدآورنده : مهدی مردانی گلستانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 26

چکیده :

چگونگی تفكر انسان،‏ نقش تعیین‌كننده‌ای در ایجاد رضایت او از زندگی دارد. زیرا این افکار و اندیشه‌های آدمی است که با درونی شدن،‏ باورها و اعتقادات را شکل می‌دهد و به احساسات و رفتارها جهت می‌بخشد. دنیا ـ به‌ عنوان ظرفی که زندگانی انسان در آن رقم خورده است ـ تأثیر بسیاری در تقویت یا تضعیف احساس رضامندی انسان از زندگی دارد؛ چرا که دنیا قوانینی دارد که اگر آن‌گونه که هست،‏ شناخته شود،‏ توقعات انسان با واقعیات دنیا سازگاری پیدا کرده و موجبات خرسندی او از زندگی فراهم می‌شود.
این مقاله تلاش دارد تا با بررسی توصیفات امام علی (علیه ‌السلام) در بارهٔ دنیا،‏ ویژگی‌های واقعی دنیا را استخراج کرده و با تطبیق بر مسئلهٔ رضامندی از زندگی،‏ رابطهٔ تنگاتنگ و نزدیک این‌ دو حقیقت را تبیین و تحلیل کند. برخی از ویژگی‌های اثرگذار در احساس رضایت از زندگی عبارت‌اند از: گذرا بودن،‏ همراهی با رنج و سختی،‏ ناپایداری،‏ آمیختگی تلخی و شیرینی و ... نتیجه‌ای که از این پژوهش کاربردی حاصل شد،‏ آن‌ است که توصیفات کم نظیر امام علی (علیه ‌السلام) از دنیا افزون بر آموزه‌های اخلاقی و تربیتی فراوان،‏ دربردارندهٔ دست‌آوردهای روانشناختی نیز هست و سبب می‌شود که نگاه انسان به دنیا اصلاح و شناخت وی واقع‌بینانه شود و بین انتظارات او و واقعیات دنیا سازگاری برقرار شود و در نهایت زندگانی همراه با رضایت برای وی به وجود آید.

کلیدواژه‌های مقاله :شناخت واقع‌‌بینانه ، ویژگی‌های دنیا ، عوامل رضامندی ، دنیا در نهج‌ البلاغه ، رضایت از زندگی