وقفة نقدیة مع زیارة الجامعة

نشریه : سفینه - 53

نویسنده : پديدآورنده : سید خلیل باستان

سال / شماره پیاپی / صفحه 178-196

چکیده :

این مقاله زیارت جامعه کبیره را که از ناحیة امام هادی ع صادر شده، از جهت ادبی و بلاغی بررسی می‌کند. معنای لغوی زیارت، تحیت و سلام، علّت ورود صیغه‌های جمع در زیارت جامعه، تحلیل نقدی، اقتباس عبارات زیارت از قرآن، عنصر سجع، و دیگر صنایع ادبی، از عناوین مقاله است.

کلیدواژه‌های مقاله :زیارت جامعه کبیره؛ امام هادی7؛ قرآن کریم؛ نقد ادبی؛ فنون بلاغی.