انجیل و نشانه های ظهور منجی

پرسش :

چه نشانه هایی برای ظهور منجی در انجیل آمده است؟پاسخ :

در انجیل درباره ظهور حضرت عیسی(ع) نشانه هایی گفته شده که عبارت اند از:

۱. گسترش جنگ افروزی، قحطی و بیماری های واگیردار

۲. ویرانی هیکل سلیمان

۳. تاریکی خورشید و ماه و ستارگان (اختلال در نظام طبیعت)

۴. ظهور مسیحان و انبیای دروغین

۵. ناگهانی بودن ظهور

۶. جنگ ویرانگر آرماگدون (هَرمَجِدّون).[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۱ ص ۱۰۷ ـ ۱۱۱.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت