مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : بلاغت کاربردی (علوم بلاغی و زیبایی شناختی در قرآن و حدیث)
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحه : 232
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

بلاغت کاربردی (علوم بلاغی و زیبایی شناختی در قرآن و حدیث)

عرضه علم بلاغت در سه بخش معانی، بیان و بدیع

بلاغت کاربردی کتابی شامل ۳۱ درس است که یکی از «متون تدوینی نشر داخلی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث» (متنا) است. هر درس با بیان «اهداف درس» آغاز و غالبا به «چکیده» ختم می شود.

حسن ختام کتاب با عنوان «علوم بلاغی» به دانش بدیع پرداخته است.

نویسنده در پیش گفتار، کتاب خود را اینگونه معرفی می کند:

این کتاب در سه بخش معانی، بیان و بدیع در آداب سخنوری نگاشته شده است.

بخش اول عهده دار چند مطلب است: ۱. شناسایی کلام، متکلّم، مخاطب، مقام و اعتبار مناسب. ۲. بررسی معانی اصلی و تبعی کلمه و کلام. ۳. ابواب فصل و وصل، حصر. ۴. ایجار، اطناب و مساوات.

بخش دوم: بازگو کنندهٔ دانش بیان (بازگویی یک مطلب به چند شیوه) است، شامل ابواب: تصریح، تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه.

و بخش سوم نیز به نکاتی در دانش بدیع می پردازد.

لازم به ذکر است برخی از ابواب دانش معانی، به دلیل رعایت هدف آموزش در این دفتر، مختصراً یاد شده، و یا حذف گردیده است.