مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحه : 232
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

این کتاب بر آن است تا موضوعاتی همچون مفهوم سنت و چرایی اعتبار آن، رابطهٔ قران و سنت، تأثیر روایات در فهم آیات، گسترهٔ سنت و حدیث، هندسهٔ دانش‌های حدیثی و ویژگی‌های حدیث شیعه و حدیث اهل سنت در مرحلهٔ صدور، گزارش و نگارش را به بوتهٔ بررسی و مداقّه آورد و در پایان، استدلال اهل سنت دربارهٔ عدالت صحابه و نقد عالمان شیعی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

مطالب کتاب برای پانزده جلسه درس تنظیم شده است. «مبانی شناخت حدیث» یکی از «متون تدوینی نشر داخلی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث» (متنا) است. هر درس با بیان «هدف درس» آغاز و به «چکیده» پایان می یابد.

این کتاب بر آن است تا موضوعاتی همچون مفهوم سنت و چرایی اعتبار آن، رابطهٔ قران و سنت، تأثیر روایات در فهم آیات، گسترهٔ سنت و حدیث، هندسهٔ دانش‌های حدیثی و ویژگی‌های حدیث شیعه و حدیث اهل سنت در مرحلهٔ صدور، گزارش و نگارش را به بوتهٔ بررسی و مداقّه آورد و در پایان، استدلال اهل سنت دربارهٔ عدالت صحابه و نقد عالمان شیعی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

عناوین درسها بدین قرار است:

کلیّات

اعتبار سنّت و حدیث: آرا و دیدگاه‌ها

حجیت سنّت نبوی

اعتبار سنّت اهل بيت(ع)

تأثیر روایات در فهم آیات قرآن

گسترۀ سنّت

دانش‌های حديثی

ویژگی‌های حدیث شیعه

ویژگی‌های حدیث اهل سنّت

عدالت صحابه