نقش زنان در قیام امام مهدی(ع)

پرسش :

زنان چه نقشی در قیام امام مهدی(ع) دارند؟پاسخ :

امام صادق(ع) در حدیثی، به نقش زنان در یارى دادن به امام مهدی(ع) اشاره نموده، مى فرماید:

سیزده زن همراه قائم اند.... زخمى ها را مداوا مى کنند و بیماران را نگاه مى دارند، همان گونه که با پیامبر خدا(ص) بودند...: قِنوا دختر رشید، اُمّ اَیمَن، حَبابه والبى، سمیه (مادر عمّار یاسر)، زبیده، اُمّ خالد اَحمسى، اُمّ سعید حنفى، صبانه ماشطه و اُمّ خالد جُهَنى.[۱]

پیامبر خدا(ص) در حدیثی مى فرماید:

فرمان رواى شرق به سوى فرمان رواى غرب مى رود و او را مى کشد. سپس فرمان رواى غرب به سوى فرمان رواى شرق مى رود و او را مى کشد و لشکرى را به مدینه روانه مى کند که به زمین فرو مى روند. آن گاه لشکرى را روانه مى کند که گروهى از اهل مدینه را اسیر مى کنند و پناهنده اى به حرم [مکّه ] پناه مى برد و مردم مانند پرندگان پراکنده از هر سو مى آیند و بر گرد او جمع مى شوند تا آن که سیصد و چهار ده نفر به گِردش فرا هم مى آیند و زنانى هم میان آنان هستند. پس بر هر گردنکش و فرزند گردنکشى چیره مى شود و چنان عدالتى از خود نشان مى دهد که زندگان، آرزو مى کنند مردگانشان بیایند و آن را ببینند. او هفت سال یا اگر بیشتر شود، چهارده سال زنده مى ماند و آن گاه زیر زمین بودن، بهتر از روى آن بودن است.[۲]،[۳]


[۱]. دلائل الإمامة: ص ۴۸۴ ح ۴۸۰.

[۲]. المعجم الأوسط: ج ۵ ص ۳۳۴ ح ۵۴۳۷.

[۳]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۸ ص ۲۹۹ ـ ۳۰۱.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت