عنوان مجله : تاریخ اسلام
دوره انتشار : فصلنامه
هیئت تحریریه : دکتر محسن الویری، دکتر محمد رضا جباری، دکتر قاسم خانجانی، دکتر حسین عبدالمحمدی، دکتر رمضان محمدی، دکتر محمدزاده هدایت پناه، حجة الاسلام و المسلمین محمدهادی یوسفی غروی
کد ISSN : 2008-6431
آدرس : قم پردیسان بلوار دانشگاه دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
صندوق پستی : قم، 787-37185
تلفن : 025-32136635
دورنگار : 025-32504860
امور مشترکان : 37116667 (025)
پست الکترونیک : hiq@bou.ac.ir
آدرس اینترنتی : http://hiq.bou.ac.ir
امتیاز : علمی - پژوهشی

تاریخ اسلام

فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ اسلام وابسته به دانشگاه باقرالعلوم(ع) دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نخستین نشریه ­ای است که در زمینة مطالعات تاریخی موفق به کسب رتبه علمی – پژوهشی از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه­ های علمیه شده است. این فصلنامه بر آن است با توجه به آرمان­ها و ظرفیت­ های حوزه­ های علمیه و نهادهای علمی وابسته به آن برای تحول در علوم انسانی و براساس سنجش وضعیت کنونی علمی کشور فعالیت­ های خود را پی بگیرد.

رویکرد فصلنامه توجه بیشتر به مباحث معرفتی و روش­ شناختی تاریخ پژوهی در چارچوب اندیشة اسلامی است و لذا بر آن است به چاپ مقالاتی دست­کم با یکی از ویژگی­ های زیر بپردازد:

نوآوری در تحلیل مقاطع مختلف تاریخ اسلام و تاریخ تشیع با توجه خاص به زدودن شبهات نو پدید.

پرداختن به مباحث مختلف فلسفة تاریخی علم تاریخ.

پرداختن به شاخه­ های مختلف تاریخ مضاف، مانند تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی، تاریخ ارتباطی و مانند آن در محدوده تاریخ اسلام.

واکاوی اندیشه تاریخی دانشمندان مسلمان و بازشناسی نگاه آن­ها به دانش تاریخ و چگونگی بهره­ مندی از آن در دانش­های مختلف مانند تفسیر و کلام و فقه و رجال.

بررسی انتقادی دیدگاه­ های برگزیده مستشرقان و تاریخ پژوهان برجسته عرب

معاصر درباره تاریخ نگاری تاریخ اسلام.