پژوهشی در باره وضعیت حفص بن سلیمان قاری

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : الهه شاه پسند

سال / شماره پیاپی / صفحه 122-143

چکیده :

حفص بن سليمان، راوي عاصم، ناقل قرائت منسوب به امام علي است. برتري جايگاه حفص نسبت به راوي ديگر عاصم، مورد اذعان بسياري بوده است. وي در كتب رجالي شيعه چندان مورد توجه نبوده، اما رجال و منابع علوم قرآني اهل سنت توجه ريادي به او داشته اند. حفص، راوي عاصهم، گر چه از سوي بسياري از رجاليان اهل سنت توثيق شده، اما برخي تضعيفات، به خصوص نسبت به وجه حديثي، بر او وارد شده است. چنان كه از قراين تاريخي بر مي آيد، يكي از دلايل اين تضعيف ، اشتراك نام حفص بن سليمان مقري و حفص بن سليمان منقري است. اين مساله موجب شده برخي تضعيفات ناظر به حفص منقري، به حفص مقري نسبت داده شود. حتي اگر نتوان ادعا كرد كه تمام تضعيفاتي كه بر جنبه حديثي حفص نظر دارد، در مورد حفص منقري وارد شده، مي توان گفت كه حفص در قرائت متقن بوده، اما در حديث، ضابط نبوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :قرائت ،حفص بن سلیمان مقری ،حفص منقری ،تضعیف رجالی