جایگاه کاربست احادیث در نظریه‌پردازی ملاصدرا؛ مطالعه موردی تجرد نفس

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد حسینی نژاد
پديدآورنده : احمد ربانی خواه
پديدآورنده : حسین آسا

سال / شماره پیاپی / صفحه 72-97

چکیده :

اثبات تجرد نفس یکی از مباحث کلیدی در حوزه فلسفه اسلامی است. با توجه به آن که دانشمندان مسلمان، عموماً احادیث پیشوایان دینی خود را به عنوان گزاره‏هایی صادق پذیرفته‏اند، «استشهادات نقلی» مورد توجه قرار می‏گیرد. این مسأله در آثار صدرالدین محمد شیرازی پررنگ‏تر می‏نماید؛ وی به عنوان حکیمی متأله، سعی داشته «استدلالات عقلی» و «استشهادات نقلی» را در کنار هم مورد توجه قرار دهد. در این مقاله با بررسی اعتباری و تحلیل مضمونی روایات مربوط به اثبات تجرد نفس مندرج در کتاب‏ النفس الاسفار الاربعه، به نوع و نحوه استفاده از روایات موجود در آن و نکات قوت و ضعف‏شان پرداخته شده است. می‏توان فهمید که تعداد کمی از روایات دارای قوت سند و اعتبارند. تحلیل مضمونی حاکی از آن است که تنها 25 درصد از این روایات بر تجرد نفس دلالت آشکار دارند؛ در دیگر موارد، نقص دلالت، بی‏توجهی به معانی لغوی و هم‏خانواده‏های حدیثی و صدر و ذیل احادیث دیده می‏شود.

کلیدواژه‌های مقاله :تجرد نفس ،کتاب النفس ،روش حدیثی ملا صدرا ،استشهاد نقلی ،اعتبارسنجی حدیثی