عنوان مجله : تاریخ اسلام در آینه پژوهش
دوره انتشار : دو فصلنامه
هیئت تحریریه : صادق آیینه وند، محسن الویری، محمد رضا جباری، مهدی پیشوایی، یعقوب جعفری، جواد سلیمانی، حسین عبدالمحمدی، اصغر منتظرالقائم، محمدرضا هدایت پناه، محمد هادی یوسفی غروی
کد ISSN : 1774-2008
آدرس : قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس ‏سره ـ طبقه چهارم
صندوق پستی : 186ـ37165
تلفن : 32113479 – 025
دورنگار : 025-32934483
امور مشترکان : 025-32113474
پست الکترونیک : tarikh@qabas.net
آدرس اینترنتی : http://tarikh.nashriyat.ir
امتیاز : علمي - پژوهشي

تاریخ اسلام در آینه پژوهش

اين نشريه با هدف انتشار مقالات علمي ـ تخصصي در زمينة تاريخ اسلام و تشيع، امامان شيعه، و تاريخ و تمدن اسلامي از پاييز ۱۳۸۱ تاكنون در ۴ پيش شماره و ۲۸ شماره در قالب فصل‌نامه منتشر مــي‌شود. صـــاحب‌امـتياز اين نــشريه مــؤسســه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره)، مديرمسئول آن حجت‌الاسلام دكتر محمدرضا جباري و سردبير آن حجت‌الاسلام‌ مهدي پيشوايي است.

اين نشريه با هدف ايجاد فرصت براي ارائه يافته‌هاي پژوهشگران تاريخ پا به عرصه نهاد و از مباحث و پژوهش‌هاي بنيادي و نظري نيز از مقالات و بررسي‌هاي كاربردي كه با حفظ ملاك‌ها و معيارهاي علمي، به نوعي به نيازها، پرسش‌ها و ابهام‌ها پاسخ دهد، همچنين مقالات مربوط به مطالعات جديد در زمينه سيره و تاريخ اسلام و تاريخ تشيع كه راهگشاي علاقه‌مندان باشد، استقبال مي‌كند.