تشیع عبدالله بن عباس از منظر مناظرات او (1)

نشریه : تاریخ اسلام در آینه پژوهش

نویسنده : پديدآورنده : مجید رباط جزی

سال پنجم / شماره پیاپی 19 / صفحه 41-68

چکیده :

با گذشت زمانی طولانی از عمر اسلام، هنوز هم شاهد اختلاف بین فرقه‌های اسلامی هستیم. ریشه این اختلافات را که بیشتر بین شیعه و اهل سنت است، باید بعد از زمان پیامبر(ص) جست‌وجو کرد. بنابر اعتقاد شیعیان، برخی صحابه از وصایت منصوص پیامبر گرامی(ص) در مورد حضرت علی(ع) پیروی نکردند. در این میان، برخی از پیروان و دوست‌داران اهل‌بیت(ع)، از جمله ابن‌عباس از امیرمؤمنان علی(ع) دفاع نمودند. این نوشتار در پی تبیین و تحلیل مواضع ابن‌عباس با دیگران در زمان‌های مختلف و افراد متعدد است که با روش‌های متفاوت با آنها گفت‌وگو می‌کرد. چنین مناظره‌هایی نشان از تشیع اعتقادی وی به اهل‌بیت(ع) و حضور تشیع در نیمه اول قرن اول هجری است. این مقاله در دو بخش ارائه می‌شود که بخش اول آن در این شماره، و ادامه آن در شماره بعدی ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌های مقاله :ابن عباس، مناظره، تشیع، اصحاب پیامبر اسلام(ص)