13 اردیبشهت

۱۳ اردیبهشت
روز جهانی مطبوعات
شرح مناسبت:

به پیشنهاد سازمان تربیتى، علمى و فرهنگى ملل متحد، یونسكو، و تصویب مجمع عمومى سازمان ملل در سال ۱۳۷۰ ش ۱۹۹۱ م روز سیزدهم اردیبهشت برابر با سوم ماه مىِ هر سال به عنوان روز جهانى مطبوعات شناخته شده است.امروزه مطبوعات در زمینه مسائل تحلیلى، سرعت در اطلاع رسانى، حركت و پیش بینى برخى از وقایع و رویدادها و ارایه آگاهى هاى لازم به جامعه براى بالا بردن حساسیت هاى مردم نسبت به واقعیات اجتماعى، نقش بسزایى دارند.مطالب و نوشته هایى كه چاپ و انتشار مى یابند و براى مطالعه در دسترس عموم مردم قرار مى گیرند، اعم از كتاب، مجله، ماهنامه و... را مطبوعات مى نامند اما در عرف عام، مطبوعات بیشتر به روزنامه ها و مجله هایى اطلاق مى شود كه اخبار روز جدید در آن به چاپ رسیده باشد.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما

آیات و روایات:
روز جهانی مطبوعات
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
قَیدُوا العِلمَ بالكِتابِ.
علم را، با نوشتن در بند كشید.
كنز العمّال: ۲۹۳۳۲.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
المؤمنُ إذا ماتَ و تَرَكَ وَرَقةً واحِدَةً علَیها عِلمٌ تَكونُ تِلكَ الوَرَقةُ یومَ القِیامَةِ سِترا فیما بَینَهُ و بَینَ النّارِ، و أعطاهُ اللّهُ تباركَ و تعالى بكُلِّ حَرفٍ مَكتوبٍ علَیها مَدینَةً أوسَعَ مِن الدُّنیا سَبعَ مَرّاتٍ.
هر گاه مؤمن بمیرد و یك برگه كه روى آن علمى نوشته شده باشد از خود بر جاى گذارد، روز قیامت آن برگه پرده میان او و آتش مى شود و خداوند تبارك و تعالى به ازاى هر حرفى كه روى آن نوشته شده، شهرى هفت برابر پهناورتر از دنیا به او مى دهد.
الأمالی للصدوق: ۹۱/ ۶۴
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
مَن كَتَبَ عَنِّی عِلما أو حَدیثا لم یزَلْ یكتَبْ لَهُ الأجرُ ما بَقِی ذلكَ العِلمُ والحدیث.
هر كس دانشى یا حدیثى از من بنویسد تا آن دانش و حدیث باقى است، برایش اجر نوشته شود.
كنز العمّال: ۲۸۹۵۱
امام صادق علیه السلام:
اكتُبُوا؛ فإنَّكُم لا تَحفَظُونَ إلّا بالكِتابِ.
بنویسید؛ زیرا جز با نوشتن، حفظ نمى كنید.
بحار الأنوار: ۲/ ۱۵۳/ ۴۶
امام صادق علیه السلام:
القَلبُ یتَّكِلُ علَى الكِتابَةِ.
دل، به نوشتن آرام مى گیرد.
الكافی: ۱/ ۵۲/ ۸