کشتی امام سجاد(ع) با فرزند یزید

پرسش :

آیا درست است که امام سجاد(ع) با فرزند یزید کشتی گرفت؟پاسخ :

در بیشتر گزارش ها ، شخصی كه یزید ، كُشتی گرفتن با فرزند خود را به او پیشنهاد كرده ، عمر بن حسن یا عمرو بن حسن نامیده شده و تنها در یك گزارش ، وی محمّد بن عمرو بن حسن ، معرّفی شده است و در یك گزارش دیگر نیز این داستان ، در باره امام زین العابدین علیه السلام آمده است .
این دو گزارشِ متفاوت ، علاوه بر تعارض داشتن با گزارش های مشهور ، ایرادهای دیگری هم دارند ؛ زیرا در آن دوران ، عمرو بن حسن ، خود در سنین كودكی بوده و فرزندی نداشته كه بتواند با فرزند یزید ، كُشتی بگیرد . همچنین ، سن و شخصیت امام زین العابدین علیه السلام نیز تناسبی با پیشنهاد یزید ندارد .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت