عنوان مجله : شیعه پژوهی
دوره انتشار : فصلنامه
هیئت تحریریه : علی آقا نوری-محمدرضا جباری-مصطفی سلطانی-نعمت الله صفری فروشانی-محمد غفوری نژاد-اسحاق طاهری-نجم الدین مروجی طبسی-رضا مختاری-محمد حسن نادم-محمد هادی یوسفی غروی
کد ISSN : 4125-2423
آدرس : قم، شهرك پرديسان، مقابل مسجد امام صادق (ع)، دانشگاه اديان و مذاهب
صندوق پستی : قم، 178-37185
تلفن : 13-32802610 (025)
دورنگار : 32802627 (025)
پست الکترونیک : shiapazhoohiurd.ac.ir
آدرس اینترنتی : urd.ac.ir
امتیاز : علمی-پژوهشی

شیعه پژوهی

فصل‌نامه شیعه‌پژوهی نشریه ای است که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در زمینه کلام، تاریخ و فرق تشیع آغاز کرده است. در حال حاضر، آقای محمدحسن نادم سردبیری آن را به عهده دارند و دارای رتبه علمی‌پژوهشی از شورای عالی حوزه علمیه است.