تبیین حضور کم رنگ وکلای قم در عرصه نقل روایات

نشریه : شیعه پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سید جمال الدین موسوی
پديدآورنده : سید ابراهیم موسوی

سال دوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 73-88

چکیده :

شهر قم از دیرباز به دلیل تمرکز شیعیان در آن، پایگاهی شیعی به حساب می‌آمد. با تأسیس نهاد وکالت از زمان امام صادق (ع) و اوج‌گرفتن آن از زمان امام کاظم (ع)، قم نیز از این امر مستثنا نبوده و شاهد حضور وکلایی از دوره امامت امام رضا (ع) است. بررسی منابع روایی شیعه ما را به حضور کم‌رنگ وکلا در میراث حدیثی امامیه رهنمون می‌شود. این حضور کم‌رنگ نِسبی بوده و در مقایسه با میراث روایی سایر راویان قمی معاصر با وکلا به دست آمده است. با توجه به انتخاب وکلا از خاندان‌های بزرگ و معتَمَد شیعه و انتساب محتوای روایات به راویان آنها، می‌توان حضور کم‌رنگ وکلا در عرصه روایات را در واردنشدن به منازعات عقیدتی درون‌شیعی و در نتیجه بازماندن از انجام‌دادن وظایف اصلی نهاد وکالت پی‌گیری کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :مدرسه حدیثی قم، قم، مکتب حدیثی قم، راویان حدیث