دوست داشتنی ترین آیه نزد پیامبر(ص)

پرسش :

دوست داشتنی ترین آیه نزد پیامبر(ص)، کدام آیه است؟پاسخ :

از اَنَس نقل شده است که: وقتی از غزوه حُدَیبیّه باز گشتیم، چون مانع عبادت ما (زیارت خانه خدا) شده بودند، غمگین و افسرده بودیم. پس خداوند آیه  إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحاً مُبِيناً؛[۱]ما تو را پیروزی بخشیدیم، [چه] پیروزی درخشانی    را نازل کرد.

پیامبر خدا(ص) فرمود: «آیه ای بر من فرو فرستاده شد که آن را از همه دنیا، بیشتر دوست می دارم».[۲]


[۱]. سورۀ فتح، آیۀ ۱.

[۲]. مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۶۵؛ صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۴۱۳، ح ۹۷.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت