برابری یک سوره با یک سوم قرآن

پرسش :

کدام سوره، با یک سوم قرآن، برابر است؟پاسخ :

در روایات اسلامی، سوره توحید، معادل یک سومِ قرآن شمرده شده است.

پیامبر(ص) فرمود: «هر کس سوره توحید را یک مرتبه بخواند، گویی یک سومِ قرآن را خوانده است و هر کس دو مرتبه بخواند، گویی دو سومِ قرآن را خوانده است و هر کس سه مرتبه آن را بخواند، گویی همه قرآن را خوانده است».[۱]

سوره توحید، با نام های «اخلاص» و «قل هو الله احد» نیز یاد می شود. این سوره با چهار آیه، سوره ۱۱۲ قرآن است و در مکّه نازل شده است و مسلمانان در نمازهای واجب روزانه خود، آن را بارها می خوانند.


[۱]. کمال الدین، ص ۵۴۲، ح ۶.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت