هماهنگی در اخبار فدک

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید حسن فاطمی موحد

سال 1390 / شماره پیاپی / صفحه 84-103

چکیده :

روایات احادیثی که برخورد امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیها السلام با ابو بکر و سخنان میان آن‌ها راگزارش کرده‌اند،از جهت بخشش یا ارث بودن فدک،چهار دسته هستند: دسته‌ی اول-بخشش در برخی روایات تنها سخن از بخشش است: الف)أبی-رحمه الله-قال:حدثنا علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عمن ذکره عنأبی عبد الله علیه السلام قال:لما منع أبو بکر فاطمة علیها السلام فدکا و أخرج وکیلها،جاء امیر المؤمنین علیه السلام إلیالمسجد و أبو بکر جالس و حوله المهاجرون و الأنصار،فقال:یا أبا بکر!لم منعت فاطمة علیها السلام ماجعله رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لها و وکیلها فیه منذ سنین؟فقال ابو بکر:هذا فئ للمسلمین فإن أتت بشهودعدول و إلا فلاحق لها فیه. در روایتی آمده که حضرت زهرا علیها السلام در ابتدا از هبه سخن گفت و پس ازنپذیرفتن ابو بکر،با مطرح کردن ارث،خواست به حق خویش برسد: مما رواه محمد بن سلام بن سار الکوفی بإسناده،عنها علیها السلام:إنه لما أمر أبو بکر بأخذ فدک منیدیها و قد کان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أقطعها إیاها لما أنزل الله عز و جل{/«و آت ذا القربی حقه»/}فکانت مماأفاء الله عز و جل علیه. فاطمه علیها السلام نزد ابو بکر آمد و فرمود:ای ابو بکر!مرا ازارث رسول خدا،منع کردی و وکیلم را از فدک بیرون کردی درحالی‌که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم آن را بهفرمان خدا برای من داده بود؟ابو بکر گفت:شاهدانی بیاور."

کلیدواژه‌های مقاله :فدک ابو بکر، ارث، رسول خدا، امام علی علیه‌السلام، پیامبر، روایت، حضرت فاطمه، حضرت زهرا، بخشش،