رساله های مستقل بحارالانوار

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد حسین میرصانع

سال 1390 / شماره پیاپی / صفحه 174-186

چکیده :

با توجه به اهمیت احیای تراث اصلی شیعه،در این مقاله بر آن شدیم تا با جست‌وجو دراین کتاب گران‌بها،نام رساله‌هایی را که علامه مجلسی به صورت کامل آورده است،به ترتیبمجلدات بحار الانوار بیان نموده و مختصری هم درباره‌ی آن‌ها صحبت به میان آوریم. نجاشی از این کتاب به اسم مسأله الموضحة یاد کرده است،این رساله به جواب بعضیاز مسایل مبهم آن زمان پرداخته است،مانند:تزویج عثمان،مسأله‌ی رجعت،عالم ذر و این‌کهتمامی علوم الهی موجود در کائنات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نازل شده است و اعتقاد به این موضوعاز ضروریات دین اسلام است. » ایشان در این کتاب ابتدا نظرات"شیخ صدوق"و استاد ایشان"محمد بن حسن بن ولید"راکه درباره‌ی سهو النبی صلی الله علیه و اله و سلم بوده،آورده و سپس به رد نظر آن‌ها پرداخته است. 16-رسالة فی التفسیر این رساله به روایت از"سعد بن عبد الله الأشعری القمی"بوده و سید محمد حسین حسینیجلالی در کتاب فهرس التراث از قول محمد باقر بهبودی نقل کرده که این رساله در حقیقتهمان رساله‌ی محکم و متشابه سید مرتضی است. 23-تفسیر النعمانی این رساله را محمد بن إبراهیم نعمانی از علمای قرن چهارم و از شاگردان"ثقة الاسلامکلینی"است و این تفسیر را با اسناد خود از امام صادق علیه السلام و ایشان نیز از امام علی علیه السلامروایت کرده است. 2. متن کامل دو کتاب جنة المأوی و الفیض القدسی به وسیله‌ی"علامه میرزا حسین نوری،"صاحب مستدرک الوسائل به بحار الانوار افزوده شده است و متن آن‌ها به صورت مستقلبه چاپ نرسیده است."

کلیدواژه‌های مقاله :کتاب رساله‌های مستقل بحار، رساله‌های مستقل بحار الانوارسید محمد، بحار، تصانیف، امام، متن، بحار الانوارسید محمد حسین میر، حدیث، آثار سید محمد بن عبد