تاريخ : چهارشنبه 1396/8/17
کد خبر: 61485

کتاب «گزیده سیره پیامبر خاتم (ص)» منتشر شد.

در آستانه رحلت جانسوز پيامبر خاتم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم، کتاب گزیده سيره پيامبر خاتم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم، با 868 صفحه، در بردارنده 1885 حديث و متن تاريخى و ۵۱ بيان و تحليل منتشر شد.

پيامبر اکرم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم با راهنمايى و تربيت الهى، بهترين و کامل‏ترين سبک زندگى را برگزيد و آن را در لحظه لحظه زندگى پربرکت خود، به عمل درآورد و تا آخرين نفس، بر آن پايدارى ورزيد، به گونه اى که اکنون ما از پس قرن‏ ها فاصله، نمايش خيره کننده آن را در آينه گزارش‏ هاى بسيار فراوان سيره ايشان، نظاره مى ‏کنيم.
پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم از خود آغاز کرد و سبک زندگى خود را به صورت الگويى کامل و بى ‏نقص در پيش ديد کسانى قرار داد که از زندگى نه زندگى، بلکه سعادت جاويد را مى‏ طلبند. از اين رو، سبک زندگى پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم، بهترين الگوى عملى براى دستيابى به زندگى مطلوب اسلامى است.
 
کتاب سيره پيامبر خاتم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم

نگارش کتاب سيره پيامبر خاتم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم در سال ۱۳۸۵ شمسى که مزين به نام پيامبر اعظم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم توسط آیت الله ری شهری و با همکارى پژوهشگران پژوهشکده علوم و معارف حديث آغاز شد و پس از هشت سال به منتشر شد.
اين مجموعه را مى ‏توان جامع ‏ترين نوشتار جهت ارائه بهترين الگوى رفتارى مبتنى بر ارزش ‏هاى اسلامى و انسانى ناميد.
کتاب سيره پيامبر خاتم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم، هفت جلد و حدود چهار هزار صفحه، در بردارند ۴۶۶۵ حديث و متن تاريخى و ۵۱ بيان و تحليل است.

 


 ویژگی های کتاب گزيده  سيره پيامبر خاتم  صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم
به منظور بهره‏ گيرى همگان از کتاب سيره پيامبر خاتم  صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم، گزيده‏ این کتاب با معیارهای ذیل تدوین گردید:
۱. تمام بخش ‏هاى دهگانه کتاب سيره پيامبر خاتم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم و حدود ۹۰ درصد فصل‏ ها و ۷۰ درصد عنوان ‏هاى فرعى و شمارى از تحليل ‏ها و مقالاتِ آن، در اين گزيده، آورده شده است. از اين رو، مى‏ توان اطمينان داد که اين گزيده، جامعيّت لازم را داراست.
۲. آنچه بيش از همه تلخيص گرديده، روايات و گزارش ‏هاى متنوّع با موضوع مشابه ‏اند که ذيل فصل‏ هاى کتاب اصلى، گرد آمده‏ اند.
۳. جامع ‏ترين و گوياترين متن‏ ها، از منابع معتبرتر، در ذيل هر عنوان، انتخاب گرديده است.
۴. بيشتر توضيحات درج‏ شده در پانوشت ‏ها، حذف شده است.
۵. در پانوشت هر متن، به ذکر حداکثر دو منبع داراى اعتبار بيشتر، بسنده شده است.
 
فهرست بخش های مختلف کتاب گزیده سیره پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم
بخش يكم : درآمدى بر سيره نبوى صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم ( ۳ فصل)
بخش دوم : نگاهى گذرا به سنّت و سيره پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۴ فصل)
بخش سوم : سيره اخلاقى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۲۰ فصل)
بخش چهارم : سيره فردى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۲۰ فصل)
بخش پنجم : سيره پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم در امور خانوادگى (۷ فصل)
بخش ششم : سيره اجتماعى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۷ فصل)
بخش هفتم : سيره عبادى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۱۱ فصل)
بخش هشتم : سيره اقتصادى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۴ فصل)
بخش نهم : سيره آموزشى و پرورشى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۲ فصل)
 بخش دهم : سيره سياسى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۷ فصل)
بخش يازدهم : سيره جنگى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۷ فصل)
 
کتاب گزیده سیره پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، تألیف آیت الله ری شهری و با همکاری مرتضی خوش نصیب از سوی پژوهشکده علوم و معارف حدیث، به زبان فارسی - عربی، در قطع وزیری، در ۸۶۸  صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۳۹۶با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

 

 

 

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :