کلیپ قرآنی ـ حدیثی: گام های زمینی، برکت های آسمانی

قرآن کریم:

لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً؛

اگر درراه حق پایداری کنندآنان را از آب (برکات) فراوان سیراب میکنیم.

سوره جن آیه ۱۶

گام های زمینی، برکت های آسمانی
02:03
  • گام های زمینی، برکت های آسمانی (دانلود)