بررسى نقش عباس ‏بن عبدالمطلب در حوادث عصر نبوى صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : صدر الله اسماعیلزاده

سال بیستم / شماره پیاپی 170 / صفحه 103-118

چکیده :

اين نوشتار در پى آن است تا به بررسى يكى از شخصيت‏ هاى مؤثر در تحولات تاريخ صدر اسلام يعنى عباس ‏بن عبدالمطلب بپردازد. او از ثروتمندان قريش به شمار مى ‏رفت و دو منصب مهم رفادت و سقايت خانه كعبه را عهده ‏دار بود. وى در پيمان عقبه دوم، و محاصره سه ساله شعب ابى ‏طالب همراه با ساير بنى ‏هاشم بود و در برخى از جنگ‏ هاى دوران پيامبر صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏ آله حضور داشت. عباس در جنگ حنين حضور چشمگيرى داشته و بعد از رحلت پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله در حالى كه بيشتر صحابه در پى انتخاب جانشين پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله بودند، در مراسم تكفين و تدفين ايشان، حضرت على عليه‏ السلام را يارى نمود. هرچند در برخى موارد ما شاهد اعتراض يا سكوت او نيز هستيم. در اين نوشتار برآنيم با استفاده از روش تحليل محتوا در منابع معتبر اوليه و بررسى منابع پژوهشى به نقش و جايگاه عباس در حوادث عصر نبوى بپردازيم.

کلیدواژه‌های مقاله :عباس ‏بن عبدالمطلب، پيامبر اكرم صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله، غزوات پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و ‏آله، مكه، اسلام