پنج شنبه 1396/7/27
مدت: 6 دقیقه
منبع: حدیث نت

حکمت‌های جاودان (27)شرح مختصر حکمت‌های نهج البلاغهحکمت‌های جاودان (27)

شرح حکمت 452 نهج‌البلاغه ـ توانگر و تهیدست کیست؟

امام على عليه السّلام می فرماید:

الْغِنى وَالْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللّهِ؛

توانگرى و تهيدستى پس از عرضه اعمال بر خدا معلوم می‌گردد.

نهج البلاغه، حکمت ۴۵۲

  • 27 ـ شرح حکمت 452 نهج‌البلاغه ـ توانگر و تهیدست کی (دانلود)