مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : بازخوانی آموزه بداء
پديدآورنده : سید جمال الدین موسوی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحه : 320
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

بازخوانی آموزه بداء

این اثر حاصل پژوهشی نو با رویکرد تاریخی کلامی در موضوع بداء است.

این اثر حاصل پژوهشی نو با رویکرد تاریخی کلامی در موضوع بداء است. از آنجا که خلا تمامی پژوهشهای مشابه در این عرصه، فقدان دید تاریخی به این مسئله است، نویسنده بر آن شد تا با بررسی تاریخی مسئله ی بداء و سیر تطوّر آن در مدرسه های کلامی امامیه، دیدگاه متکلمان نخستین امامیه را در این باره یافته و تغییرات پدید آمده در این آموزه مهم و تأثیرگذار کلامی را نمایان سازد. در این پژوهش نشان داده شده که دیدگاه متکلمان نخستین با آیات و روایات منطبق بوده و دیگر دیدگاهها با درجاتی متفاوت، دارای زاویه با دیدگاه آیات و روایات اند.

این پژوهش در چهار فصل سامان یافته است:

فصل نخست، به کلیات و مفاهیم اساسی موضوع و ابعاد مسئله شناختی و پیشینه آن پرداخته است.

فصل دوم، گزارشی از سرنوشت آموزه بداء از دوران صدور روایات تا انتهای عصر تغییر و تطور آن یعنی مدرسه کلامی اصفهان است.

در فصل سوم، نگاه کلامی به آموزه بداء شده و شبیه گاه قرآن و سنت در خصوص بداء و مبانی آن پی گیری شده است.

فصل چهارم، که درواقع، هدف اصلی این پژوهش است، به اثبات فرضیه اصلی پژوهشی پرداخته و نقطه ارتباط و اتصال فصل دوم و سوم به شمار می آید.