مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : زندگانی تحلیلی امام علی(ع) و پیشینه صدور نهج البلاغه
پديدآورنده : سیدمحمد مهدی جعفری
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحه : 215
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

زندگانی تحلیلی امام علی(ع) و پیشینه صدور نهج البلاغه

نویسنده با تحلیل زندگی حضرت علی(ع)، زمینه ی صدور احادیث در نهج البلاغه را نشان می دهد.

ضرورت دارد سخنان امام علی(ع) در متن حوادث و رخدادها و پیشامدها و سیره ی خود او مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا آن سخنان و سفارش ها در ظرف تاریخ و با شناخت نسبی شرایط زمان و مکان صدور، بهتر دریافت شود و تناقض های ظاهری و تضادها بدین وسیله رفع و رفع شوند.

در خور توجه است که سید رضی در گزارش سخنان امام بیشتر به زیبایی شناسی سخن و شیوایی بیان توجه داشته و کمتر به نقل حوادث تاریخی یا عقیدتی یا مسائل موضوعی دیگر پرداخته است، از این روی، از هر خطبه با کلام یا نامه، گزیده ای از آن را که دارای فصاحت و بلاغت بیشتری بوده گزارش کرده است. با توجه بدین نکته، پژوهشگر ناچار است برای قرار گرفتن در جو تاریخی و اجتماعی سخن، از منابع تاریخی و روایتی دیگر استفاده کنید که البته کار دشواری است.

نویسنده این کتاب را برای نیم سال تحصیلی و پانزده جلسه ی درس نگاشته است. در چنین مدت کوتاه و حجم کم نمی توان حق مطلب را چنانکه باید ادا کرد. این اثر می تواند به عنوان طرحی نمونه، دانشجو را به کار بزرگ و اصلی خود او، یعنی پژوهش، تشویق و به منابع دیگری غیر از نهج البلاغه راهنمایی کند. برخی از منابعی که می تواند در این زمینه به پژوهشگر یاری رساند، در پاورقی درس ها نشان داده شده و منابع دیگری هم هست که خواننده خود باید به جستجوی آنها بر آید.

عنوان درس های کتاب بدین قرار است:

جلسه اول: امام علی(ع) در زمان پیامبر اسلام

جلسه دوم: جریان سقیفه و خلافت ابوبکر

جلسه سوم: خلافت عمربن خطاب

جلسه چهارم دانسته خلافت عثمان

جلسه پنجم: خلافت امام

جلسه ششم: اصلاحات اقتصادی و سیاسی

جلسه هفتم: فاجعه جمعه از آغاز تا انجام

جلسه هشتم: برخورد با معاویه

جلسه نهم. آغاز جنگ صفین

جلسه دهم: جنگ صفین

جلسه یازدهم: بازی حکمیت و جریان خوارج

جلسه دوازدهم:استانداری مصر

جلسه سیزدهم: غوغای غارات

جلسه چهاردهم: غارات

جلسه پانزدهم شهادت امیرالمومنین(ع)