کاوشی در روایت تأبیرالنخل

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار

سال دوم / شماره پیاپی 4 / صفحه 185-206

چکیده :

در پاره‌ای از منابع روایی اهل سنت از جمله صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجه، صحیح ابن حبان و مجمع الزوائد هیثمی، روایتی مشهور به «تأبیرالنخل» آمده، و این روایت مستند دیدگاه‌های اهل سنت قرار گرفته است. نگارنده در این نوشتار ابتدا به نقد سندی این روایت پرداخته و نشان داده است که برخی راویان این حدیث، در نگاه علمای رجالی و حدیثی اهل سنت ضعیف‌اند و آن‌گاه به نقد داخلی و اشکالات محتوایی روایت پرداخته و نشان داده است که پذیرفتن اجتهاد به عنوان یکی از منابع علم پیامبر(ص)، هم به عقیم ماندن رسالت و بعثت می‌انجامد و هم با قواعد عقلی هم‌خوانی ندارد. در خلال این نوشتار، به تناسب موضوع، اختلاف اهل سنت و شیعه در عصمت و علم پیامبر(ص) نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :روایت تأبیرالنخل، معتقدات کلامی، علم پیامبر(ص)، عصمت پیامبر(ص)