نفی «رانتیریسم» در نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : حسن رحیمی

سال دوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 57-73

چکیده :

رانت و رانت­خواری را هر عقل سلیمی نکوهش می ­کند جامعه ­ای که در آن رانت­ خواری رواج یافته باشد نتایج نا مطلوب اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و در نهایت عقب­ ماندگی همه جانبه را درپی دارد. واژه «رانت» واژه­ ی جدیدی است، اما محتوا و مفهوم آن به هیچ وجه تازه نیست و به مفهوم دستیابی به درآمد بدون کار و تلاش و سوء استفاده شخصی از موقعیت­ هایی است که به عموم جامعه مربوط است. این مقاله با توجه به غنی بودن دین اسلام قصد دارد نشان دهد چیزی که به­ عنوان یک آسیب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب نظریه «رانتیریسم» غربی عنوان شده است صدها سال قبل، امام اول شیعیان با دقت تمام به نفی آن پرداخته و مضرات آن را یاد آور شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج‌البلاغه؛ رانت و نفی رانت؛ رانتیریسم؛ دولت رانتی