نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : ابوالفضل شاه آبادی
پديدآورنده : آمنه جامه برزگی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 1-17

چکیده :

نظریه حکمرانی خوب که اخیراً توسط متفکران غربی مطرح شده است، کلید توسعه جوامع درحال توسعه را فراهم کردن شرایط و نهادهایی می­ داند که به دولت کمک کند تا از عهده انجام وظایف حاکمیتی و پشتیبانی خود برآید و بتواند زمینه ­ساز رشد بازار و هدایت آن به نفع عامه مردم باشد. این در حالی است که حکمرانی خوب و اهمیت آن در اسلام پدیده ­ی جدیدی نیست و در منابع اسلامی بارها به اهمیت حکمرانی خوب اشاره شده است. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی نظریه حکمرانی خوب و مقایسه آن با دیدگاه امام علی(ع) در نهج ­البلاغه می­ باشد. نتایج این مطالعه نشان می ­دهد دیدگاه امام علی(ع) درباره ­ی حکمرانی نه تنها منافاتی با نظریه حکمرانی خوب ندارد بلکه در بسیاری از موارد از آن کامل­تر و جامع­تر می ­باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :حکمرانی خوب؛ توسعه؛ امام علی(ع)؛ نهج البلاغه