کلیپ قرآنی ـ حدیثی: آپارتمان شماره 20

قرآن کریم:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ؛

هنگامی که معامله می‌کنید، شاهد بگیرید.

سوره بقره آیه ۲۸۲

آپارتمان شماره 20
03:31
  • آپارتمان شماره 20 (دانلود)