فضایل حضرت علی(ع) در قصیدة لامیّة‌ ابن عباد

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : سعیده منصوری نیا
پديدآورنده : صادق سیاحی

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 117-138

چکیده :

اسماعیل بن عباد، ملقب به صاحب، وزیر فرهیخته و شاعر برجسته ایرانی و عربی‌سرای قرن چهارم است. صاحب ادیب و سراینده‌ای متعهد و شیعی است، که در بسیاری از اشعار خود تعهد و پای‌بندی‌اش را به مذهب شیعه و دفاع از حقانیت اهل بیت علیهم‌السلام نمایان کرده است. وی شیفته اهل بیت، به‌ویژه حضرت علی‌ (ع) است. یکی از قصاید مشهور و برجستة صاحب در مدح حضرت «قصیدة لامیّه» است. ابن عباد در این قصیده به بیان مناقب و فضایل آن حضرت، به‌نحوی بسیار شیوا و دلکش، پرداخته است. مدح صاحب از حضرت علی‌ (ع) در این قصیده مدحی قلبی و برخاسته از عمق جان و اعتقاد اوست. درواقع این ابیات اقتباسی بسیار زیبا و روشن از آیات قرآن و احادیث پیامبر (ص) است. وی در این ابیات تصویری بسیار درخور از شخصیت حضرت علی‌ (ع) ترسیم می‌کند، هرچند قلم بشر را توان آن نیست که تمام زوایای شخصیت آن گوهر هستی را به تصویر بکشد. در این مقاله برآن‌ایم به بررسی پاره‌ای از فضایل شخصیت حضرت علی‌ (ع)، که صاحب بن عباد در این قصیده به آن اشاره کرده است، بپردازیم.

کلیدواژه‌های مقاله :حضرت علی (ع)؛ صاحب بن عباد؛ قرآن؛ حدیث؛ قصیدة لامیّه