مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : تکملة رسالة أبی غالب الزراری
زمان پدیدآورنده: م 411 ق
محل نشر : قم
ناشر : مرکز البحوث و التحقیقات الاسلامیه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1411 ق
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تکملة رسالة أبی غالب الزراری

نامها و افرادی در این رساله معرفی شده اند که از قلم ابوغالب زراری افتاده است.
این اثر ضمن کتاب رسالة ابی غالب الزراری چاپ شده است.

ابو غالب زُراری (م ۳۶۸ق) به منظور معرّفی خود و بزرگان خاندان اعین به نوه اش کتابی با عنوان رسالة أبی غالب الزراری تألیف نموده که مشتمل بر فواید رجالی، معرّفی راویان آل اعین و غیر آنها و کتابشناسی است. پس از آن، حسین بن عبید اللّه غضایری، در کتاب ها و نوشته ها به اسامی اشخاصی برخورده است که به خاندان اعین مربوط اند و در این رساله ذکر نشده اند و بر همین اساس، کتاب تکملة رسالة أبی غالب الزراری را در تکمیل آن، با ذکر نام و طریق اشخاص، تألیف نموده است.

این تکمله در چاپ های مختلف، پس از متن رسالة أبی غالب الزراری آورده شده است.

چاپ دیگر این تکمله در ضمن کتاب رسالة فی آل أعین، شرح سید محمّد علی موسوی موحد ابطحی اصفهانی (اصفهان: مطبعة ربّانی، ۱۳۹۹ق) است.