امام رضا(ع) و اهل حدیث؛ با تأکید بر گزارش های حاکم نیشابوری (نقدی بر ادعاهای سلفی گری)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : علیرضا حیدری نسب
پديدآورنده : سید محمد حسین موسوی
پديدآورنده : ابراهیم نوری

سال سوم / شماره پیاپی 10 / صفحه 97-126

چکیده :

اهل‌بیت(ع) به‌ویژه امام رضا(ع) مورد اقبال خاص ایرانیان از جمله اهل حدیث بودند و حاکم نیشابوری به ‌تفصیل از حضور آن امام(ع) در خراسان و عنایت ویژه مشایخ اهل حدیث به ایشان یاد کرده است. بر اساس این گزارش ­ها، بزرگان حوزه حدیثی اهل سنت نیشابور که استادان اصحاب جوامع روایی از جمله کتاب‌های شش‌گانه بودند، اهتمام زیادی به امام رضا(ع) به‌عنوان فرزند پیامبر(ص) و سند اختصاصی روایی حضرت داشتند.
ملاحظه و تحلیل گزارش­ های ابوعبدالله حاکم از قصد و زیارت آستان امام رضا(ع) توسط استادانی چون ابن‌خزیمه نیشابوری در کنار روایت‌هایی از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) مبنی بر سفارش به زیارت آن امام(ع) از مشروعیت و بلکه برکت‌های این زیارت حکایت دارد و نشان می­ دهد رفتار مدعیان پیروی از سلف صالح در دوره‌های بعد به ­ویژه در دوره معاصر در تحریم زیارت و تکفیر مسلمانان به­ سبب جرم­ هایی از این قبیل، بدعت و انحرافی بوده که در دوره ­های متأخر از سوی امثال ابن‌تیمیه طرح و توسط جریان‌هایی خاص ترویج شده است. مقاله حاضر به روش توصیفی‌ ـ تحلیلی پی‌جوی این گزارش ­ها و بررسی چند و چون آنهاست.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)؛ اهل حدیث؛ حاکم نیشابوری؛ تاریخ نیشابور