نافرمانی از پدر و مادر

نافرمانی از پدر و مادر

اشاره به سوره مریم آیه 32

الإمام الصادق(ع): عُقوقُ الوالِدَينِ مِنَ الكَبائِرِ؛ لِأَنَّ اللّٰهَ تَعالىٰ جَعَلَ العاقَّ عَصِيّاً شَقِيّاً.[۱]

امام صادق(ع): نافرمانى پدر و مادر، از گناهان بزرگ است؛ چرا که خداى متعال، سرپیچى کننده از پدر و مادر را نافرمان شوربخت قرار داده است.

اشارت قرآنی :

اشاره است به آیۀ «وَ بَرًّا بِوالِدَتی‏ وَ لَمْ یَجْعَلْنی‏ جَبَّاراً شَقِیًّا؛ و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است» (مریم: آیۀ ۳۲) که خداوند در آن، نیکی به پدر و مادر را در برابر شقاوت قرار داده است.


[۱]. علل الشرائع: ص۴۷۹ ح۲.