بازخوانی دیدگاه‌ها و مناقشات درباب روایت شیخ طریحی(م1087ق) از حدیث کساء

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : رسول جعفریان
پديدآورنده : روح الله توحیدی نیا

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 86 / صفحه 31-50

چکیده :

برخی از رویدادهای بحث‏ برانگیز در تاریخ تشیع، به تقابل دو یا چند جریان فکری درباره اصالت یا مضمون روایات برمی‏ گردد. محور یکی از این مجادلات - که نزدیک به دو قرن پیشینه دارد - روایتی متفاوت از واقعه کساء است. اصل حدیث، هرچند در منابع شیعه و سنی به ثبت رسیده، اما این روایت - که با ساختار ادبی و داستانی از زبان حضرت زهرا(س) نقل شده و موجب برانگیختن احساسات شنوندگان می‌شود - هر از چندی موجب تقابل دو جریان فکری شد که آخرین بار در یک دهه گذشته رخ داد. هدف نوشته حاضر اثبات یا رد این روایت مذکور نیست، بلکه تلاش شده تا پس از بررسی اجمالی شخصیت نخستین نقل کننده روایت و انگیزه وی، به مهم‏ترین نظریات و اقدامات علما، محققان و عموم شیعیان در مقاطع مختلف زمانی در این‏ باره پرداخته شود.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث کساء؛ شیخ طریحی؛ مرثیه و روایات داستانی؛ مفاتیح الجنان