نقدی بر شیعه شناسی وهابیان 1؛ بررسی سند، تاریخ و دلالت «حدیث منزلت» در منابع عامه

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حسین احسانی فر

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 12-29

چکیده :

موضوع ولایت در قرآن کریم، به اجمال و در سنت پیامبر(ص) به تفصیل، تبیین شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :حسین مؤید، جنگ تبوک، خلافت، ولایت، کلام نقلی، معارف فریقین