مراحل پژوهش از نگاه حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی صفری

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 106-115

چکیده :

از جمله راه های کشف مجهولات، تحقیق و پژوهش است. پژوهش، تلاشی منظم است که در موضوعی مشخص و در زمینۀ علوم گوناگون صورت می گیرد و به کشف حقیقتی می انجامد.