اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی- قرآنی

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حسین هوشنگی
پديدآورنده : محمد هادی امین ناجی
پديدآورنده : محمد صادق جمشیدی راد
پديدآورنده : محبوبه موسایی پور

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 117-143

چکیده :

در دهکده جهانی معاصر، سبک‌ها و شیوه‌های متعددی برای زندگی همسران مطابق با ادیان، علوم، سلایق، ‏آداب، رسوم و فرهنگ‌های مختلف در جوامع وجود دارد؛ مسلماً دین مبین اسلام به عنوان یک دین ‏پیشرو و به عنوان کامل‌ترین آنها، الگو و سبک خاص و ویژه‌ای برای همسران در همه حوزه‌ها از جمله ‏حوزه عاطفی دارد که باید مورد توجه و تبیین دقیق قرار گیرد تا جوانان، خانواده‌ها و در یک کلام اجتماع ‏اسلامی با آن، به عنوان بهترین الگوی عشق ورزی آشنا شده، به ارزش‌های اصیل دین خود نزدیک و آن ‏را در زندگی خود عینیت بخشند. بر این اساس و به منظور تقویت و حفظ کیان خانواده و نجات زندگی ‏زناشویی انسان‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات و مسائل اجتماعی، در مقاله حاضر به تبیین اهمیت ‏و جایگاه عشق به عنوان یک فضیلت اخلاقی - قرآنی در حوزه عاطفی سبک زندگی همسران با روش ‏توصیفی تحلیلی پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که در میان الگوهای متعدد عشق‌ورزی، آنچه آموزه‌های ‏قرآن و دیگر متون اسلامی - اخلاقی بر آن تاکید دارند، عشق و محبت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، ‏معنوی و روحانی همسر است که نه تنها داشته‌های ظاهری و جسمانی را نفی نمی‌کند، بلکه آن‌ها را ‏تحت تأثیر قرار داده، دلنشین تر و جذاب‌تر کرده و می‌تواند در مسیر کمال، انسان را به سوی عشق الهی ‏رهنمون سازد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ خانواده؛ عشق؛ همسران؛ زندگی زناشویی