نقد و بررسی نظرات مستشرقان در خصوص شخصیت زید بن ثابت

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : پرویز آزادی
پديدآورنده : محمد جانیپور

سال ششم / شماره پیاپی 11 / صفحه 187-218

چکیده :

کتابت قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم (ص) و پس از ایشان از مباحث مهم تاریخ قرآن است که همواره مورد توجه مسلمانان و مستشرقان قرار گرفته است. در میان کاتبان وحی، «زید بن ثابت» از اهمیت خاصی برخوردار است، به نحوی که شناسایی شخصیت او در رفع برخی ابهامات تاریخ صدر اسلام و موضوع کتابت وحی، نقش تعیین کننده‌ای دارد.
برخی از مستشرقان تلاش دارند با اثبات تعلیم زید بن ثابت توسط یهودیان مدینه، تحولات ایجاد شده در صدر اسلام از جمله فراگیر شدن فرهنگ سوادآموزی، کتابت وحی و جمع مصاحف را اقدامی برخواسته از فرهنگ یهودیت معرفی کنند و با این روند فرهنگ ارزش‌سازی علم در زمان پیامبر اکرم(ص) را به یهودیان نسبت دهند. از جمله این مستشرقان، «میخائیل لکر» است که به موضوع کتابت در صدر اسلام و شخصیت زید بن ثابت توجه نشان داده و مقالات متعددی در این زمینه نگاشته است.
در این مقاله پس از معرفی شخصیت زید بن ثابت و فعالیت‌هایش در صدر اسلام، استدلال‌های مطرح شده از سوی میخائیل لکر نقد و ارزیابی می‌شود و در نهایت برخی ابهامات مطرح در خصوص شخصیت زید بن ثابت مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :زید بن ثابت؛ کتابت؛ یهود؛ مدینه؛ تاریخ صدر اسلام